Istorijat

     Razvojni put ZZ Yuko-Begejci počinje novembra 1953. godine, kada je formirano Poljoprivredno dobro “Begejci” u Begejcima. Ovo poljoprivredno dobro se početkom 1960. godine spojilo sa Poljoprivrednom proizvođačkom zadrugom “Progres” i u godinama koje slede dolazilo je do niza promena kako organizacionog, tako i funkcionalnog karaktera, što je dovelo početkom 1966. godine i do osnivanja nove organizacije – Poljoprivredne zadruge “Begejci”, nastale spajanjem Poljoprivrednog dobra “Begejci” i Zemljoradničke zadruge “Begejci”.

Silos

     Godine 1972. u skladu sa zakonskim propisima, Poljoprivredna zadruga se transformiše u tri organizacije, i to u OOUR “Begejci”, OOUR “Kokoš” i OOUR “Torakul”, sve sa sedištem u Begejcima. OOUR “Begejci” krajem 1990. godine transformiše se u Društveno preduzeće “Begejci” i pod tim nazivom posluje sve do kraja 1992. godine, kada se registruje kao deoničarsko društvo sa potpunom odgovornošću “Yuko-Begejci”. Oktobra 1998. godine deoničarsko društvo se transformiše i registruje u Privrednom sudu u Zrenjaninu kao Zemljoradnička zadruga “Yuko-Begejci” AD. Nakon toga ponovo vrši promene i postaje Zemljoradnička zadruga Yuko-Begejci.


Leave a Reply

Archives