Organi upravljanja

Direktor

Organi upravljanja su:

  • skupština
  • upravni odbor
  • direktor

Šema organizacije:

sema


Archives